Upravit stránku

Masivní podlahy Feel Wood dodáváme s vlhkostí 9 % (± 2 %). Výjimku tvoří jasan, který má maximální vlhkost 10 %. Při pokojové teplotě cca 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50–60 % je tato vlhkost odpovídající. Tím garantujeme vysokou přesnost masivní podlahy. Při dodržení těchto hodnot je tvorba spár zcela bezvýznamná.

Moderní bydlení je v dnešní době spojováno s podlahovým topením. V kombinaci s masivní podlahou Feel Wood docílíte jedinečné atmosféry domova.

Pro pokládku doporučujeme celoplošné přilepení odpovídajícím lepidlem. Pokládku nechte na profesionálním podlahářovi. 

Jak se chová dřevo ve spojení s podlahovým topením?

Dřevo je hygroskopický materiál a reaguje na své okolí. Přijímáním a odevzdáváním vlhkosti se mění rozměry podlahovek. Rozlišujeme změny v délce a v šířce. V šířce se dále jedná o změny u tangenciálního nebo radiálního průřezu (ležící a stojaté letokruhy). Bobtnání a sesychání v délce jsou zanedbatelné, v šířce závisí na dřevině a řezu. Střední hodnota změny tvaru se odhaduje na 0,25 % při změně vlhkosti o 1 %.

Pokud klesá vlhkost dřeva, sesychá a v podlaze vznikají spáry. Při snížení vlhkosti o 5 % a průměrném koeficientu bobtnání a sesychání 0,25 % vychází 1,25 %. Tzn. při šířce palubek 128 mm představuje 1,25 % spáru širokou cca 1,6 mm. Tyto hodnoty jsou průměrné, samozřejmě závisí na dřevině, oblasti růstu a letokruzích na palubce (dřevo z kraje kmene nebo od jádra) a mohou se vždy poněkud lišit. Při pokládce na podlahové topení se dřevo v topných periodách díky topnému roštu dodatečně sesychá.

Aby nedošlo k poškození palubek, musí být při pokládce bezpodmínečně dodrženy předpisy pro pokládku na podlahové topení. Předpisy pro pokládku masivních podlah Feel Wood na podlahové topení předpokládají:

  • max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
  • max. vlhkost masivní podlahy 9 % (± 2 %)
  • všechny materiály (dřevo/lepidlo) dohromady nesmí mít víc než 0,15 m2 K/W

Vzoreček pro výpočet tepelného odporu (m2 K/W):

Tloušťka vrstvy v metrech děleno m2.
Vypočtené hodnoty různých vrstev se sčítají.

Příklad na masivní dubové podlaze 21 mm:

  • 0,021 m : 0,17 = 0,12m2 K/W = v toleranci!

Masivní podlaha 20 mm smrk:

  • 0,020 m : 0,12 = 0,17m2 K/W= překročena povolená hodnota

V průměru se počítá pro tvrdé dřevo 0,15 a pro jehličnaté 0,12.

Upozorňujeme, že…

Naše podlahové sponky nejsou vhodné na podlahové topení. Teplota podlahy se musí na začátku a na konci topné sezóny postupně zvyšovat (případně snižovat), a to po dobu cca 2 týdnů.

Vhodné tvrdé dřevo:

  • všechny varianty dubu (částečně kouřený, kouřený apod.) v tloušťkách 15 a 21 mm do šíře 148 mm
  • termojasan, kanadský javor a ořech v tloušťce 21 mm a šířce 113 a 128 mm
Dřeviny označené touto značkou jsou vhodné pro pokládku na podlahové topení.
Dřeviny označené touto značkou jsou vhodné pro pokládku na podlahové topení.